Svatby na zámku Březnice

Správa zámku Březnice umožňuje uzavření občanského i církevního svatebního obřadu.

Občanský svatební obřad – interiér, exteriér

Občanský svatební obřad probíhá v hudebním sálu ve druhém patře jižního křídla zámku nebo v parkánové zahradě mezi kašnou a pokladnou. Cena za pronájem sálu nebo exteriéru na svatební obřad je 10.000 Kč. Svatební obřady na státním zámku v Březnici probíhají od dubna do konce října, tj. po dobu návštěvní sezóny.
Na adrese uvedené v odkazu Kontakt si stačí rezervovat termín, obrátit se na matriku MěU Březnice (tel.: 318 403 167 nebo si potřebné informace pro zajištění svatebního obřadu zjistit na: www.breznice.cz/mestsky-urad/tiskopisy-a-formulare/informace-pro-snoubence/) a poté zaplatit správě zámku částku za pronájem daných prostor.

Církevní svatební obřad – zámecká kaple Panny Marie

Církevní svatební obřad probíhá v zámecké kapli Neposkvrněného početí Panny Marie.
Cena za pronájem zámecké kaple je 10.000 Kč. Pro tento typ obřadu platí postup jako v případě občanského svatebního obřadu. Místo matriky MěÚ je třeba domluva zpravidla s Farním úřadem římskokatolické církve v Březnici nebo s jiným farním úřadem.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Robert Barták

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 318 682 179, 602 478 498
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámecký obvod 24/, Březnice 26272
* Studium: • 1981–1985 Gymnázium Botičská v Praze 2 • 1985–1991 ČVUT Praha, Fakulta stavební * Civilní služba: • 1992–1993 Památkový ústav středních Čech – zámek Březnice a hrad Křivoklát * Pracovní činnost: • 1993 Institut pro jednotnou Evropu a demokracii, Praha – monitoring denního tisku pro tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky • 1993 CK Kristof – manažer a průvodce jazykových pobytů ve Velké Británii • 1993–1995 Stavební geologie – Geotechnika a.s. Praha – stavební inženýr • 1995 Kastelán st. zámku Březnice * Krédo: • Mým cílem je udržet kvalitu péče o památku vč. celého zámeckého areálu, kvalitu poskytovaných služeb, kulturních aktivit a celkového dojmu z návštěvy památkového objektu na stávající úrovni, případně ji dále zvyšovat. Mým přáním je, aby návštěva st. zámku Březnice jako celku poskytovala návštěvníkům dobrý pocit a příjemný zážitek, načerpání sil, získání vědomostí a poznání, uvědomění si úcty ke slavné historii. Úcta k naší minulosti vede v důsledku k posílení vlastního sebevědomí a k jistějšímu ukotvení ke komunitě, ve které žijeme.