Zámek Březnice                             Synagoga v Březnici

 

Renesance na dotek

 nová multimediální expozice
od 1. 5. 2022

Nový zámecký okruh přibližuje nejvýznamnější období historie březnického zámku netradičním způsobem. V rámci nové expozice je téma renesance návštěvníkům představeno audiovizuálními moduly a prohlídkou reprezentativních interiérů zámku. Návštěvníci dále mohou zhlédnout unikátní památku evropského významu – cyklus renesanční grafiky Kolovratská svatba z roku 1580 a odhalit i dávné tajemství svatby arcivévody Ferdinanda Habsburského a Filipíny Welserové.

nový návštěvní okruh

více o zámku


Akce

Bennewitzovo kvarteto – koncert v březnické synagoze

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

synagoga Březnice

30. 9. 2022

Může se lišit jednotlivé dny

Slavnosti a zábavy Ferdinanda Tyrolského mezi Prahou, Ambrasem a Březnicí – přednáška Prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc.

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

zámek Březnice

14. 10. 2022

Může se lišit jednotlivé dny


TÉMAta ROKU 2022

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: