Návštěvní doba

Státní zámek Březnice je od 30. 10. 2023 pro veřejnost uzavřen vyjma koncertů 18. 11. 2023 od 19.00 hodin  a 9. 12. 2023 od 18.00 hodin.

 

1. Zámecké interiéry (základní okruh I.)

Není vypsán žádný termín

Interiéry přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů a stavebně-umělecký vývoj historických slohů od gotiky přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, empír až po biedermeier.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Zámecké zbrojnice

Není vypsán žádný termín

Zámecké zbrojnice uchovávají většinu typů zbraní od 15. do 19. století, a to od chladných po palné a od útočných po obranné.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Zámecké interiéry – rozšířené

Není vypsán žádný termín

Zámecké interiéry rozšířené o autentické prostory hodovního sálu a Lokšanské knihovny, nejstaršího zámeckého knihovního sálu v Čechách z roku 1558.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Renesance na dotek – nový multimediální okruh

Není vypsán žádný termín

Renesanční epocha vtiskla březnickému zámku jedinečnou, do dnešních dnů přetrvávající podobu. Formu expozice jsme podřídili záměru představit renesanci netradičním způsobem. Téma je představeno audiovizuálními moduly, v některých případech s možností interaktivního...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Není vypsán žádný termín

Architektura zámecké kaple přibližuje téměř všechny vývojové fáze baroka od raně barokních stavebních prvků z první poloviny 17. století včetně portálu z červeného sliveneckého mramoru přes vrcholně barokní inventář z poloviny 18. století až po funkční rokokové...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Výstava Tajemné bytosti brdských lesů

Není vypsán žádný termín

Výstava Tajemné bytosti brdských lesů vtahuje zejména dětské návštěvníky do mystického světa pohádkových bytostí, jež našly své dočasné útočiště v raně renesančním sklepení březnického zámku.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

7. Zámkem pro MŠ

Není vypsán žádný termín

Jedná se o výběrový okruh, který je určen výhradně organizovaným skupinám dětí z mateřských škol. Charakter výkladu a rozsah prohlídky je přizpůsoben malým návštěvníkům.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

8. Synagoga Březnice

Není vypsán žádný termín

Expozice přibližuje povědomí o židovské kultuře v autentickém prostředí. Expozice se skládá z části tematické a regionální. Tematická část se týká židovské vzdělanosti a regionální část je zaměřena na historii březnické židovské náboženské obce.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu